Rada i Zarząd

UCHWAŁY RADY I ZARZĄDU LEGIONU

1. Uchwała  nr 4/2013 Rady Legionu z dnia 13 września  2013 –
”  Za datę święta legionu przyjmuje się 19 października – dla upamiętnienia pierwszego wspólnego treningu w Katowicach „

2. Uchwała  nr 5/2013 Rady Legionu z dnia 13 września  2013 –
” Za Patrona Legionu uznaje się Samodzielną Kompanię Grenadierów powstałą oficjalnie 27 lipca 1943 w Wielkiej Brytanii a składającą się głównie ze Ślązaków.”

3. Uchwała  nr 6/2013 Rady Legionu z dnia 13 września  2013 –
w sprawie wzoru i sposobu wydawania legitymacji i odznaki.

4. Uchwała  nr 7/2013 Rady Legionu z dnia 13 września  2013 –
” Wysokość składki członkowskiej, płatnej rocznie, jednorazowo, ustala się na 50,00 zł,
zaś nieprzekraczalny termin jej ujszczenia na konto bankowe Legionu ustala się na dzień 15 grudnia danego roku.”

5. Uchwała  nr 8/2013 Rady Legionu z dnia 13 września  2013 –
w sprawie organizacji biegu „Ślązok – Silesian” na trasie Katowice (Pomnik Powstań Śląskich) – Góra Św Anny (Mauzoleum).

PATRON LEGIONU SILESIA
SAMODZIELNA KOMPANIA GRENADIERÓW

Formowanie Samodzielnej Kompanii Grenadierów rozpoczęto w lutym 1943 r. Jej przeznaczeniem było prowadzenie działań dywersyjnych na obszarze Francji we współpracy z Polską Organizacją Walki o Niepodległość działającą we Francji pod kryptonimem „Monika” w ramach operacji „Plan Bardsea”. Dowódcą został major dyplomowany Edmund „Zaręba” Galinat.

Jednostkę tworzono opierając się na zaciągu ochotniczym, preferowano rekrutów wywodzących się z Polonii francuskiej, polskich weteranów Legii Cudzoziemskiej, przede wszystkim Polaków zbiegłych z szeregów Wehrmachtu i  Organizacji TODTa.

26 lutego 1943 roku formacja rozpoczęła szkolenie. Żołnierze ukończyli miesięczny kurs dywersji (analogiczny do szkolenia cichociemnych), następnie przeszkolenie spadochronowe oraz szkolenie zespołowe. Oficjalnie jednostkę powołano do życia rozkazem Naczelnego Wodza z dnia 4 sierpnia 1943. 20 grudnia 1943 roku dowództwo jednostki przejął mjr Stefan Szymanowski.
7 września 1944 r. grupa bojowa „K” została wcielona do 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej.

Część grupy bojowej „S” odkomenderowana została do amerykańskiego ośrodka szkoleniowego jednostek specjalnych, którego komendantem został major Szymanowski. Żołnierze ci wzięli potem udział w operacjach na terenie Niemiec wraz z amerykańskimi siłami specjalnymi. Jeden pluton grupy bojowej „S”, dowodzony przez porucznika Zbigniewa Pierścianowskiego (który objął stanowisko ostatniego dowódcy Samodzielnej Kompanii Grenadierów) został odkomenderowany do Samodzielnego Wydziału Spraw Niemieckich, zaś pozostali żołnierze grupy „S” zostali wcieleni do 4 Dywizji Piechoty.

grenadierzy