Strzelanie

11

Zajęcia z zakresu strzelectwa bojowego i defensywnego prowadzone są, w oparciu o techniki RMA Systema, Arkadiusza Kupsa oraz Siergieja Władymirowicza Borsiewa (wieloletniego instruktora GRU, ALFY) aktualnie szefa wyszkolenia ochrony GAZPROMU przez Piotra Jasiczaka instruktora posiadającego uprawnienia w zakresie strzelectwa i samoobronyuprawnienia sędziowskie i trenerskie PZSS, instruktora RMA Systema oraz licencję IAMAI. 

12

– Kurs strzelectwa defensywnego – 800 zł
12 godzin
– Kurs Prowadzący Strzelanie LOK wszystkie kategorie – 700 zł
28 godzin
– Kurs Instruktor Strzelectwa – 1 200 zł
90 godzin
13

Zajęcia indywidualne
Są przeznaczone dla osób które posiadają broń, lub używają jej regularnie, a ich celem jest doskonalenie techniki strzeleckiej, szczególnie w zakresie ruchu i strzelań sytuacyjnych (głównym beneficjentem są funkcjonariusze oraz kontraktowi pracownicy firm prywatnych). Koszt godziny zajęć indywidualnych to 120 zł /godz.

Więcej informacji i kursów na STRZELAJ.ORG

Kontakt w sprawie zajęć strzeleckich
Piotr 509 341 106